Beste gebruiker,

De online routeplanning tool is niet meer beschikbaar. De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en later overgenomen door De Vlaamse Waterweg. Planning van routes is thans mogelijk op het Euris platform. https://www.eurisportal.eu/
Voor meer informatie omtrent oplossingen voor routeplanning in de binnenvaart kan u rechtstreeks contact nemen met Periskal via info@periskal.com.
Wij danken u voor het jarenlange vertrouwen in onze producten.
 


Dear user,

The online routeplanning tool is not anymore available. The tool has been developed in cooperation with Promotie Binnenvaart Vlaanderen and later taken over by De Vlaamse Waterweg. Planning of routes is now possible on the Euris platform. https://www.eurisportal.eu/
For more information about solutions for routeplanning in inland Shipping you can contact directly Periskal via info@periskal.com.
We are thanking your for the long-term trust in our products.
 

Periskal, Den Isomo 11, B 2990 Wuustwezel, Belgium

+32 3 669 57 36 info@periskal.com